LÖNEREVISION
Den nya lönen gäller från 20150801

För timavlönade innebär detta
Löneutbetalningen 20150825 är för timmarna arbetade i Juli och då är det den gamla lönen
Lönen som kommer att utbetalas 20150925 är arbetade timmar för augusti och kommer vara med den nya lönen Lönekontoret